tonvanulden-gedecoreerdUit handen van burgemeester Sander Schelberg van Hengelo ontving Ton van Ulden op 25 april 2014 een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de maatschappij. Ton’s activiteiten voor de jazz in het algemeen en Jazzpodium de Tor in het bijzonder, werden door de burgemeester uitgebreid en uitbundig gememoreerd.

Sinds de oprichting van Jazzpodium de Tor is Ton van Ulden al actief in het bestuur van deze stichting. Als bestuurslid, als penningmeester en qualitate qua als lid van het dagelijks bestuur.

In de bijna vijfenveertig jaar van het bestaan van Jazzpodium de Tor heeft Ton zich steeds doen kennen als iemand die heel veel werk verzet maar slechts weinig op de voorgrond treedt.
Als penningmeester is hij de vaste rots in de branding van de financiële, organisatorische en bestuurlijke klippen waar een vrijwilligersorganisatie als Jazzpodium de Tor zich met enige regelmaat voor geplaatst ziet. Daarbij toont hij een onnavolgbare inzet en een nimmer aflatend enthousiasme.

Zijn enorme dossierkennis op het gebied van wet- en regelgeving, de doorlopende veranderende subsidieregelgeving en onderhavige subsidieverstrekkers en zijn nimmer aflatende inzet voor de Jazz in Enschede kunnen nauwelijks overschat worden.

Hij zal zich op al die jaren intensieve inzet voor de muziek en de cultuur nooit laten voorstaan of zelfs maar een pluim op zijn hoed verlangen.

Reden temeer voor Zijne Majesteit om te besluiten Ton te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Verstandig besluit van Alex!

TvU-gedecoreerd2