Jazzpodium de Tor mag zich als één van de weinige podia in ons land, verheugen in regelmatige bijdragen op onze website en onze Facebook-pagina.  De bijdragen van o.a. onze ‘huis-recensenten’ Koen Edeling, Ab Gellekink, Bas Arentsen en Hans Arnoldy en de reacties daarop zijn daar fraaie voorbeelden van.

Een recensie, ingezonden stuk of opiniestuk bevat een mening. Per definitie. Een mening, gebaseerd op persoonlijke smaak, opvatting en overtuiging van de schrijver. En hoewel het spreekwoord zegt dat ‘over smaak niet valt te twisten’, blijkt uit de praktijk juist het tegendeel. Over smaak valt wel degelijk te twisten. En dat is een goede zaak, want kunst waarover niet gesproken, gediscussieerd en gedebatteerd wordt, is ten dode opgeschreven. Wat dat betreft mogen wij concluderen dat Jazz lééft in Enschede.

Het bestuur van Jazzpodium de Tor hecht er aan te benadrukken dat recensies, opiniestukken en reacties daarop altijd op persoonlijke titel worden geschreven. De meningen en opvattingen zij de persoonlijke overtuiging van de betreffende auteurs en recensenten en verwoorden niet de overtuiging of het beleid van het bestuur van Jazzpodium de Tor.

Sterker nog: met de scribenten die regelmatig een recensie publiceren is nadrukkelijk afgesproken dat het bestuur van Jazzpodium de Tor geen enkele invloed heeft op de inhoud van de recensie, mits deze niet in strijd is met de goede zeden. Wij hechten aan deze vorm van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. En dat houden we zo. 

Vrij naar de Franse filosoof Voltaire: “zelfs als ik het niet met u eens ben, zal ik uw recht om uw mening te uiten altijd verdedigen…”.