150521_TCTub_Hoe gaat t nu verder met de JazzUit de TC Tubantia van 21 mei 2015

Hoe gaat het nu eigenlijk met dat handige plannetje van de conservatoriumdirectie om de afdeling jazz & pop van Enschede naar Zwolle te verkassen?
Het is akelig stil. De vakbond KIEM heeft het plan tot op de bodum afgebrand. En verder heb ik nog niemand getroffen die het een goed idee vond. Ja alleen de voorzitter van de raad van bestuur. Ze zou de voordelen van het plan in het Enschedese stadhuis komen toelichten. Maar ze kwam niet. Wel stond er die week in NRC een advertentie waarin ArtEZ een nieuwe voorzitter van de de raad van bestuur zocht. Met als taakomschrijving waarschijnlijk ‘die iemand handig is in het verdedigen van plannen die haaks staan op de tijdgeest en dwars tegen de publieke opinie ingaan’. Voorlopige conclusie is in elk geval dat ook zonder de zegen van de ArtEZ-directie de jazz aan deze kant van het land nog steeds in fantastisch vaarwater verkeert.

Neem jazzpodium De Tor. Samen met het Bimhuis in Amsterdam het belangrijkste jazzpodium van ons land. In september vieren ze het 45-jarige bestaan.
Gisteravond speelde Beniamin Herman er met ArtEZ-studenten en -docenten tijdens de ArtEZ jam. De Tor rook nog steeds een beetje naar slagwerker John Engels die zijn jubileum tour er op twee avonden vierde. Met op de eerste avond nagenoeg dezelfde musici met wie hij op North Sea speelt.

En dan volgende week zondag natuurlijk. Het Bigband Festival Enschede dat door omstandigheden tegenwoordig in Hengelo wordt gevierd onder de naam Big Band Festival Hengelo. Tal van ArtEZ docenten, studenten aan de slag met als topattractie in het Rabotheater een optreden van the )azzorchestra of the Concertgebouw.’s Neerlands beste professionele bigband die onder leiding staat van arrangeur Rob Horsting. Docent aan ArtEZ Enschede.

TON OUWEHAND
in OVER UIT, de cultuurbijlage van TC Tubantia, 21 mei 2015