Voor de derde keer in 2014 en voor20140418 Dual City het laatst in dit seizoen speelde de Dual City Concert Band. De vertrouwde elementen waren aanwezig: het openings- en slotnummer (Blues for Red en Foot), de enthousiaste directiegebaren van Rini Swinkels en het ouderwetse vakmanschap dat we van deze band kennen. Natuurlijk ontbraken ook deze keer de puike soli uit vrijwel alle secties niet en er was een gastsolist, zoals we dat ook gewend zijn van Dual City. Vrijdagavond was trombonist Bert Boeren uit Den Bosch afgereisd en hij had enkele muzikale verrassingen in petto. Zo doseerde hij voor de pauze heel subtiel het gebruik van elektronica, zó subtiel dat het leek of hij mee zat te neuriën door zijn instrument. Met combo speelde hij So what van Miles Davis, gevolgd door I hear a rhapsody, waarin een prachtige afwisseling te horen was tussen de solist en lekkere vette tutti.
Na de pauze was Boeren eerst te horen met All the things you are. Boerens aankondiging van Makin’ whoopie verbaasde menigeen beslist: hij had zich altijd afgevraagd wat er precies met deze titel bedoeld wordt, maar bracht vervolgens op zijn trombone de meest erotische klanken voort die maar denkbaar zijn op dit instrument, echter wél veilig: met demper.