Dat Jazzpodium de Tor bestaat, is alleen maar mogelijk dank zij een fantastisch team van vrijwilligers dat onze club gaande houdt.

Niemand bij ons, anders dan de optredende artiesten, krijgt betaald. Het is allemaal liefdewerk: de bardiensten, het geluid, het licht, de catering van de artiesten, de afhandeling van de toegangskaarten, de boekhouding, de website, de reclame-uitingen en, last but not least, de programmering.

Wil jij ook meewerken in het leukste jazzpodium van Nederland?
Meld je dan bij Pim Kroeze. (pim@jazzpodiumdetor.nll)