Over geïmproviseerde muziek in de eenentwintigste eeuw

Improvisatie behoort tot het wezen van de jazz. Dat maakt deze muziek per definitie onvoltooid; geen twee uitvoeringen mogen hetzelfde zijn. Dat uitgangspunt zorgt voor voortdurende vernieuwing, maar blijkt bij nader inzien ook een wankel fundament. Een goede solo lukt niet elke avond. Langzamerhand krijgt de mythische basis van jazz realistischer trekken.

Lees het essay van Mischa Andriessen in De Gids>>

(Met dank aan Paul Abels, AFdH-Uitgeverijen)