image004

Voor iedereen die doneert aan Jazzpodium de Tor of enig andere door de ANBI geaccrediteerde organisatie is er een voordelige belastingregeling. Maak hier vooral gebruik van, dat is je volste recht.

ANBI status

ANBI 2Jazzpodium de Tor is een culturele instelling heeft een ANBI_status. Dit houdt in dat de stichting Jazz Podium (de Tor) door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs en voor partners.

Om aan de ANBI-status te voldoen, moeten wij informatie over ons beleid, baten, lasten, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en dergelijke op onze website publiceren.

Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren, is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost.

Particulieren

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.
Een gift van € 100 kan dus voor € 125 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door particulieren mogelijk nog aantrekkelijker.

  • Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%.
    Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 58,75 kosten.
  • Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%.
    Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 47,50 kosten.
  • Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%.
    Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 35 kosten.

Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125 % een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Giften boven dit bedrag kunnen uiteraard voor 100 % worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften. Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van € 60.

Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van € 5000 per jaar. Er geldt dus een plafond. Je kunt in totaal maximaal € 1250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien je meer dan € 5000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog aftrekbaar, maar ‘gewoon’ voor 100%.
Kijk voor meer informatie op de website Geefwijzer van de Belastingdienst>>

Bedrijven

Giften die via stichting worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

Bij de aftrekbaarheid van een gift moeten wel met een aantal zaken rekening worden gehouden. De waarde van de tegenprestatie mag niet hoger zijn dan 10% van de gift. Is de tegenprestatie wel groter is het handig deze los te koppelen van de gift, er moet dan namelijk BTW worden afgedragen over de tegenprestatie. Deze BTW wordt uiteraard afgedragen door de leverancier van de tegenprestatie. Bij een donatie van € 100 waar een tegenprestatie van € 40 tegenover staat is de daadwerkelijke gift € 60. Over de € 40 moet een BTW worden betaald van 21%.

Kijk voor meer informatie op de website Geefwijzer van de Belastingdienst>>

Steeds meer bedrijven en instellingen hebben een open mind en een warm hart voor muzikale creativiteit en innovatie. Zie ook onze  TorSupporters>>