Op Driekoningen viel er alweer jazz te genieten op Jazzpodium de Tor. Het nieuwjaarsconcert werd ditmaal verzorgd door een oude bekende, want Dick de Graaf speelde op deze avond maar liefst voor de 21e (!) maal. De gelouterde saxofonist had niet stilgezeten in de Corona-periode, want hij had nogal de nodige composities vervaardigd, een album (FESTIVE) opgenomen en zelfs (lees verder:)