Het was wel een teleurstellende ervaring dat in het Mystiek Theater vrijdagavond Dual City Concert Band aanvankelijk met meer mensen was dan het aantal aanwezigen. Gelukkig trok dit gedurende de avond wel wat bij, maar het was weer koren op de molen van de sceptici die zich afvragen, waar de cultuurliefhebbers zich schuilhouden nu alle zo gehate RIVM-regels vrijwel opgeheven zijn.
Genoeg over kwantiteit, kwaliteit werd er al vanouds gebracht door dirigent Bert Pfeiffer en zijn manschappen. Het was weer een staalkaart van (lees verder:)