In de aanloop naar de Dag van de Jazzmuzikant op vrijdag 9 juni 2017
organiseren Jazzpodium de Tor en Kaliber Kunstenschool ism New Sound Jazz Machine de
Jazz Improvisatie Workshop.

Wat?

Een serie van 8 jazz-workshops op vrijdagavonden van 19.00-20.30 uur.

Voor wie?

Een serie workshops jazzimprovisatie voor amateur jazz-musici die hun samenspel- en improvisatie-skills willen verbeteren en daarbij willen samenspelen en improviseren met mede jazzliefhebbers. Voor mensen zoals jij dus.

De workshops worden geleid door enthousiaste en ervaren jazzmusici van de New Sound Jazz Machine die je kneepjes van het samenspelen en improviseren bijbrengen.

Wanneer?

De serie start op vrijdag 17 maart 2017 en eindigt op vrijdag 9 juni 2017,
met een optreden tijdens de Dag van de Jazzmuzikant in Jazzpodium de Tor.

Waar?

De workshops worden gegeven in Kaliber Kunstenschool, Wilminkplein Enschede

Kosten

Deelname aan deze serie kost € 149 per persoon.

Deelnemers aan deze Jazz Improvisatie Workshop hebben vrij entree bij de concerten in Jazzpodium de Tor vanaf de eerste les op vrijdag 17 maart 2017 tot het einde van dit jazzseizoen op vrijdag 23 juni 2017.

Aanmelden:

www.kaliberkunstenschool.nl/fitforjazz

(Aanmeldingen uiterlijk 10 maart 2017, bij onvoldoende aanmeldingen zijn wij genoodzaakt de workshops te annuleren.)

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • De leer van Jazzharmonie en de trappentheorie (Modes & Scales). De harmonische kennis die nodig is om onafhankelijk van volledig uitgeschreven bladmuziek maar op basis van akkoordschema’s te komen tot samenspel.
  • De notaties van akkoordsymbolen met de diverse toevoegingen en alteraties.
  • Wat betekent II-V-I progression en I-VI-II-V progression en “Brigde” ?
  • Wat is “Akkoordanalyse” en wat zijn “Tonal centres” ?
  • Akkoordschema’s transponeren naar andere toonsoorten.
  • De betekenis en de klanken van de instrumenten (C, Bb en Eb instrumenten) en de consequenties daarvan bij het samen spelen.
  • Het gevoel voor ritmes, tempi, syncopation, swing, afterbeat, frasering en triplet feel.
  • Kennis van het jazzrepertoire, de diverse stijlen en genres en de bronnen daarvan.
  • Communiceren met mede amateurmusici.
  • De vaardigheid en het initiatief om mede jazzamateurs te vinden ten einde zelf een jazzcombo op te richten en een repertoire op te bouwen.