Kort geleden konden we nog genieten van het fraaie geluid van een Hammond-orgel, toen bespeeld door John Hondorp. Terwijl er toen regelmatig achterovergeleund kon worden, kon het publiek, dat grotendeels de zaal van Mystiek Theater vulde (150 man sterk!) dat nu wel vergeten. Vanaf het eerste moment was er sprake van een ongebreidelde bron van energie, die niet uitgeput raakte.
Daarin schuilde ook een beetje het manco van dit concert. Er waren hier drie giganten van muzikanten aan het werk, (lees verder:)