De kop had ook kunnen luiden: “How low can you go?”, immers: een combinatie van zoveel basinstrumenten is uniek voor dit Jazzpodium. Toch werd er in het discant-register geopend en wel met een guitara portuguesa, bespeeld door Jort Terwijn, de enige Nederlander uit dit internationale gezelschap, die dan ook in onze landstaal alle aankondigingen deed. Het zilverachtige geluid van deze Portugese achterneef van de luit, oud of gitaar, was aangenaam aan het oor, ook wanneer er geen Fado klinkt. Terwijn was nogal neerbuigend over (lees verder:)