Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw heeft het initiatief genomen om een brandbrief te sturen naar alle Tweede Kamerleden en de Minister van Cultuur.

Inmiddels hebben de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten de adviezen voor de cultuurperiode 2021-2024 bekendgemaakt. Doordat nagenoeg alle aanvragen op gebied van jazz, geïmproviseerde en Afro-Caribische muziek negatief zijn beoordeeld, dan wel een positieve beoordeling krijgen maar geen geld, dreigen deze genres te worden uitgesloten van meerjarige ondersteuning door het rijk. De gevolgen voor het eco-systeem voor deze muziekgenres zijn desastreus.

Als vertegenwoordiger van de Nederlandse muzieksector (als musicus, podium, instelling of anderzijds) willen we je vragen om deze brief mede te ondertekenen.