Voor artiesten die optreden in Jazzpodium de Tor zijn er drie varianten van facturering. Bepaal zelf welke voor jou van toepassing is en zorg dat juiste informatie bij ons terecht komt.
Drie varianten
Zelfstandige

Je bent Zelfstandige

Je bent ingeschreven bij de KvK, je hebt een BTW nummer en voert een BTW-administratie.

Stuur ons een factuur met BTW

Op de factuur moet vermeld staan:

  • Het nummer van inschrijving bij de KvK
  • Jouw BTW nummer
  • De volgende tekst: 
    Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en Art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Ik kies er als artiest voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UR LB en art4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan mij betalen.”
Verlonen door verloningsbedrijf
Je hebt een contract met een partij die jouw gage verloont: De partij die jouw gage verloont stuurt een factuur met een IPV (Inhoudingsplichtigenverklaring).
Je woont niet in Nederland
Stuur de volgende documenten op: – Factuur – Kopie paspoort – Naam, adres, woonplaats – Bankgegevens (IBAN nummer)

Let op: 

Wij kunnen pas tot uitbetaling overgaan als ALLE facturen en documenten met betrekking tot dat optreden bij ons binnen zijn.

Stuur de factuur met alle benodigde documenten naar 

Wilton Jongmans
wilton@jazzpodiumdetor.nl 

Als je vragen hebt kun je ook bellen: 06-26 80 25 95.