martha-ereburgerMartha Haveman, oud-bestuurslid en mede-oprichtster van Jazzpodium de Tor, is donderdag 3 juli 2014 benoemd tot ere-burger van Enschede. Ze is de eerste vrouw die dit eerbetoon ten deel valt: zes burgemeesters en Ferdi­nand Fransen gingen haar voor.

Burgemeester Peter den Oudsten bood haar in een bomvolle burgerzaal in het stadhuis de bijbehorende oorkonde uit en sprak, namens de raad en het college van Burgemeester en Wethouders zijn enorme waardering uit voor de tomeloze inzet van Martha voor de kunst en cultuur in Enschede.

De bijeenkomst in het stadhuis had ook een emotionele onder­toon. Martha is namelijk ern­stig ziek. Volgens haar partner, edelsmid Karel Betman, was de toekenning van het ereburger­schap voor haar ‘een heel bijzon­der moment in deze moeilijke pe­riode’. En volgens Den Oudsten was dat ook precies de bedoeling: „Als je het zo moeilijk hebt, is het goed te weten dat zoveel mensen hun armen om je heen slaan.”