Evenementgegevens


artez_jazzjam_325_182_70_c1_left_topDe Jazz-sessie van het ArtEZ Conservatorium Enschede, afdeling Jazz&Pop.

Diederik Eggenkamp

De sessie wordt ingeleid door het combo van Diederik Eggenkamp, door het blad Jazzism één van de meestbelovende jonge jazz-musici van zijn generatie gemoed. Hij studeerde vorig jaar cum-laude af aan het ArtEZ-conservatorium Enschede. Onlangs verscheen zijn eerste album “Eastbound” die hij opnam met bassist Ruud Ouwehand en drummer George Panaite.

Na de eerste set kan ieder die dat wil aanhaken. Ook niet-ArtEZ studenten zijn van harte welkom! De entree is vrij.