Stichting Jazz Podium

De activiteiten van Jazzpodium de Tor worden georganiseerd door

 • Stichting Jazz Podium
  P.C. Hooftlaan 24
  7552 HG Hengelo
 • KvK-nummer 41027970
  (klik hier voor uittreksel KvK>>)
 • Statuten Stichting Jazz Podium
  (klik hier voor de Statuten)
 • ANBI Status
  Jazzpodium de Tor is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI
  (Algemeen Nut Beogende Instelling)
  klik hier voor de Verlenging ANBI status

 Bestuur

Dagelijks bestuur:

 • Willem Habers – voorzitter / pr & communicatie
 • Ton van Ulden – penningmeester / secretaris

Algemeen bestuur:

 • Ruud Ouwehand – programmering
 • Peter Westers – vrijwilligerscoördinatie
 • Ellen Spiele – ledenadministratie, coördinatie entree
 • Marc van Wessel – projecten
 • Wilton Jongmans – coördinatie programmering, financieel contactpersoon musici
 • Pim Kroeze – coördinatie en techniek

Techniek:

 • Bas Ouwehand – hoofd techniek

Contact: